Electrical Network

220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station    220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station    220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station    220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station
Sr No Name of GSS Sr No Name of Sub-Station   Sr No Name of GSS Sr No Name of Sub-Station   Sr No Name of GSS Sr No Name of Sub-Station   Sr No Name of GSS Sr No Name of Sub-Station
1 132 KV GSS DEVNAGAR 1 GANEHRA   4 132 KV GSS SARADHANA 30 NAND   8 132 KV GSS MASUDA 59 AMAR SINGH KA BADIYA   11 132 KV GSS SILORA 88 SILORA
2 KADEL   31 PICHOLIYA   60 HARRAJPURA   89 SIRONJ
3 KANAS   32 PISANGAN   61 JAMOLA   90 UDAIPUR KALAN
2 132 GSS MDS 4 GEGAL RIICO   33 RAGHUVEER   62 KHARWA   12 132 KV GSS KOTRA  91 CRPF GC-II
5 JAIPUR ROAD   34 RAJGARH   63 LODIYANA   13 220 KV GSS AJMER 92 BADALIYA
6 MDS 132 YARD   35 RAMSAR   64 MASUDA   93 GAGWANA
7 SUSHANT CITY   36 SARADHANA   65 RAMGARH   94 MADAR
3 132 KV GSS ROOPANGARH 8 AOU   5 132 KV GSS ASIND 37 BHIM   66 SHERGARH   95 MAKHUPURA
9 BHADOON   6 132 KV GSS KEKRI 38 AJGARA   9 132 KV GSS NASIRABAD 67 BEER   96 NARWAR
10 HARMADA   39 BAGHERA   68 BEVENJA   97 UNTDA
11 JAJOTA   40 BIRLA   69 BHATYANI   14 220 KV GSS BEAWAR 98 BEAWAR KHAS
12 KERKERI   41 BORADA   70 BHINAY   99 DELWARA
13 KOTARI   42 GOYALA   71 KANPURA   100 DURGAWAS
14 MARWA   43 HMT   72 NASIRABAD City   101 GOHANA
15 RIICO ROOPANGARH   44 JUNIA   73 NASIRABAD PS 6   102 JAWAJA
16 ROOPANGARH   45 KADERA   74 RAMALIYA   103 KABRA
17 SALEMABAD   46 KALEDA   75 SANOD   104 RAJIYAWAS
18 SURSURA   47 KEKRI   76 SRINAGAR   105 SEDARIYA
4 132 KV GSS SARADHANA 19 BHAGWANPURA   48 MEHRUKALLAN   77 TANTOTI   15 220 KV GSS GULABPURA 106 BANDANWARA
20 BHANWATA   49 PRANHERA   10 132 KV GSS SAWAR 78 GHATIYALI   107 BARLI
21 BITHOOR   50 RIICO KEKRI   79 RAJPURA   108 BIJAYNAGAR
22 BUDHWARA   51 SARWAR   80 SAWAR   109 CHAPANERI
23 DODIYANA   7 132 KV GSS KISHANGARH 52 BANDARSINDRI   11 132 KV GSS SILORA 81 ARAIN   110 DEVLIYA
24 GOVINDGARH   53 CENTRAL UNIVERSITY   82 ARAIN W/W   111 JALIYA
25 KARNOS   54 MADANGANJ   83 CHOSLA   112 NAGOLA
26 LAMANA   55 PARYAVARAN MARG   84 DADIYA   113 NANDSI
27 MANGLIAWAS   56 PATAN   85 GODIYANA   114 PADANGA
28 MEWARIA   57 RALAWATA   86 JIROTHA   16 220 KV GSS KISHANGARH 115 KUCHEEL
29 NAGALAV   58 RHB S/S   87 PURUSHOTTAM NAGAR S/   116 PANCHAM PHASE