Electrical Network

 220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station    220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station    220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station    220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station
Sr No Name of GSS Sr No Name of Sub-Station   Sr No Name of GSS Sr No Name of Sub-Station   Sr No Name of GSS Sr No Name of Sub-Station   Sr No Name of GSS Sr No Name of Sub-Station
1 132 KV GSS Bigod 1 Baru khera   5 132 KV GSS Gangapur 34 Potla   10 132 KV GSS Morla (Devli) 67 Bhagu nagar   14 132 KV GSS Raila 100 Jaswantpura
2 Bigod   35 Sahada   68 Dhor   101 Kamal pura
3 Bigod Riico   36 Salera   69 Itunda   102 Raila
4 Jaliya   37 Surawas   70 Khajoori   103 Sadar Nagar
5 Nandrai   38 Thaunka   71 Peeploond   15 132 KV GSS  Raipur 104 Koshithal
6 Rani khera   6 132 KV GSS Jahajpur 39 Jahazpur   72 Shakkar Garh   105 Mokhunda
2 132 KV GSS Asind 7 Antali (pratappura)   40 Pander   73 Uncha   106 Raipur
8 Asind   41 Titori   11 132 KV GSS Shahpura 74 Arnia Ghoda   16 200 KV GSS Gulabpura 107 Agucha
9 B k sareri   7 132 KV GSS Kachola 42 Harpura   75 Arwad   108 Hurda
10 Badnor   43 Kachola   76 Bishniya   109 Kotri
11 Chainpura   44 Mahuwa   77 Dhikola   110 Lamba
12 Daulat Garh   45 Manpura   78 Kothia   111 Pardodas
13 Ganglas   46 Rajgarh   79 Lulas   112 Roopaheli
14 Kanwalas   8 132 KV GSS Kareda 47 Bemali   80 Panotiya   113 Sareri
15 Katar   48 Chandras   81 Paroli   17 220 KV GSS Bhilwara 114 Arjiya
16 Mod ka Nimbaheda   49 Chileshwar   82 Phuliya   115 Bhagwanpura
17 Motras   50 Chitatamba   83 Ropan   116 Dhuwala
18 Parasoli   51 Garwai   84 Sahpura   117 Godas
19 Shambhoo garh   52 kareda   85 Sangria   118 Jodhras
20 Shivpur   53 Nari   86 Surajpura   119 Laduwas
3 132 KV GSS Bijoliya 21 Bijoliya   9 132 KV GSS Mandalgarh 54 33 GSS Mandalgarh   12 132 KV GSS Suwana 87 Amma   120 Mandal
22 Chandji ki kheri   55 Badaliyas   88 Gega ka Khera   121 Meja Road
23 Kashiya   56 Barundani   89 Ghewariya   122 Mujaras
24 Salawatiya   57 Jojawa   90 Kalundiya   123 Pansal
4 132 KV GSS Danta Payra 25 Danta Paira   58 Ladpura   91 Kotri   124 PUR
5 132 KV GSS Gangapur 26 Bagore   59 Mal Ka Khera   92 Motibawji   18 220 KV GSS Hamirgarh 125 Bholi
27 Bharak   60 Neem Ka Khera   93 Roopaheli   126 Gadarmala
28 Bhunas   61 Padampura   94 Sakatpuriya   127 Gathila khera
29 Chawandiya   62 Sarana   95 Sawaipur   128 Hamirgarh
30 Deoriya   63 Shyam Pura   96 Solanki Khera   129 Kherabad
31 Gangapur   64 Singoli   97 Suwana   130 Mangroop
32 Govaliya   65 Surdiyas   13 132 KV Pratap pura (Antali) 98 Jalam pura   131 Ojyada
33 Karoi   10 132 KV GSS Morla (Devli) 66 Amarwasi   14 132 KV GSS Raila 99 Banera   132 Swaroop ganj