Electrical Network

 220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station    220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station    220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station    220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station
Sr No. Name of GSS Sr No. Name of Sub-Station   Sr No. Name of GSS Sr No. Name of Sub-Station   Sr No. Name of GSS Sr No. Name of Sub-Station   Sr No. Name of GSS Sr No. Name of Sub-Station
1 132 KV GSS Aspur 1 Aspur   2 132 kv GSS Dungarpur 17 Binda   2 132 kv GSS Dungarpur 33 Peeth   3 132 KV GSS Sagwara 49 Garda Jasrajpur
2 Bankoda   18 Bokhala   34 Punali   50 Gariyata
3 Baroda   19 Chundawara   35 Rampur   51 Karada
4 Katisor   20 Dev Gaon   36 Rohan wara   52 Khadagda
5 Khudera   21 Dewal   37 Shankar Ghati   53 Mahi Pool Kailashpur
6 Pindawal   22 Dhambola   38 Shishod   54 Mandva
7 Punjpur   23 dovra   39 Talaiya   55 Nadhali Ahada
8 Ramgarh   24 Hatai   40 Thana   56 Obri
9 Richha   25 Kheda   41 Vassi   57 Padra
10 Sabla   26 Kuwa   42 Ved   58 Padwa
11 Sagot   27 Maal chowki   43 Vikas Nagar   59 Parda Vishnu
2 132 kv GSS Dungarpur 12 Aantri   28 Mada   3 132 KV GSS Sagwara 44 Bhiluda   60 Saroda
13 Bandiya Barli   29 Mewara   45 Buchhiachota   61 Semaliya
14 Bichhiwara   30 Nawalshyam   46 Chhitari   62 Tamatiya
15 Bichhiwara Riico   31 New Hospital   47 Divda Bada   63 Thakarda
16 Bildi   32 Paderdi   48 Gamda bamanya   64 Varda