Electrical Network

 220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station    220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station    220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station    220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station
Sr No Name of GSS Sr No Name of Sub-Station   Sr No Name of GSS Sr No Name of Sub-Station   Sr No Name of GSS Sr No Name of Sub-Station   Sr No Name of GSS Sr No Name of Sub-Station
1 132 KV GSS BHATEWAR 1 Amarpura   4 132 KV GSS GOGUNDA 34 Dewala(Gogrood)   7 132 KV GSS RISHDEO 67 BHUDAR   8 132 KV GSS SALUMBER 100 Seriya
2 Barodiya   35 Diyan   68 CHORAI   101 Sheshpur
3 BATHEDA KHURD   36 GOGUNDA   69 Gadawat   102 Utharda
4 Bhatewar   37 Iswal   70 JAWAS   9 132 KV GSS SANWAD 103 Fathenagar
5 Bhopakhera   38 JASWANTGAD   71 KAGDAR   104 Jewana
6 Dhamaniya   39 Kamol   72 KHANMEEN   105 Sanwad
7 Gupdi   40 Lossing   73 KHERWARA   10 132 KV GSS SISARAMA 106 Alsigarh
8 Intali   41 Majawad   74 MASARO KI OBRI   107 Nai
9 Karanpur   42 Ogna   75 Parsad   108 Sisarma
10 Kheroda   43 Paner   76 RISHABDEO   11 132 KV GSS SUKHER 109 Kailashpuri
11 Laxmanpura   44 Sayra   77 SOM   110 Thoor
12 Menar   45 Vas   78 SULAI   12 132 KV ZAWARMINES 111 Babarmal
13 Navaniya   5 132 KV GSS JHADOL 46 Baghpura   8 132 KV GSS SALUMBER 79 Adkaliya   112 Kewda
14 Tarawat   47 Gorana   80 Badgaon   113 Paduna
  15 Vallabhnagar   48 Jhadol   81 Bamaniya   114 Palodara
2 132 KV GSS BHINDAR 16 Amarpura   49 Luniyara   82 Banoda   115 Tidi
17 Arniya   50 Magwas   83 Bhabbrana   13 132kV GSS Mangalwad 116 Rajpura
18 Badgaon   6 132 KV GSS MAVLI 51 Aasoliyan Ki Madri   84 Bhaghthala   14 220 KV GSS DEBARI 117 Bambora
19 Bhinder   52 Badiyar   85 Bhorai   118 Bichadi
20 Hinta   53 Bansaliya   86 Dagar   119 Ganoli
21 Kalibheet   54 Chandesara   87 Dingri(Kewadi)   120 Gudli
22 Kanod   55 Changedi   88 Idana   121 Jagat
23 Kun   56 Ghasa   89 Jaisamand   122 Jarno Ki Sarai
24 Kundai   57 Khemli   90 Jhadol   123 Jawad
25 Kunthwas   58 Lopda   91 Jhallara   124 Kurabad
26 Savana   59 Mavli   92 Karakala   125 Pankaj Agro
27 Shahji ki bhagal   60 Nandeshma   93 Karawali   126 RIICO Gudli
28 Vajja ka Khera   61 Noorda   94 Kharka   127 sakroda
3 132 KV GSS DUNGARPUR 29 KANBAI   62 Palana   95 Kherad   15 220 KV GSS MADRI 128 PS-2 (lakadwas)
30 PATIYA   63 Salera Kalan   96 Manpur   129 Umarda
31 SARERA   64 Thamla   97 Salumber   16 220 kv gss Pindwadas 130 badli
4 132 KV GSS GOGUNDA 32 Bekriya   7 132 KV GSS RISHBHDEO 65 BAVALWADA   98 Sarada   131 Khajuriya
33 Chor Bawari   66 BAYDI   99 Semari   132 Kotra