TN 1568

MMC TN 1568 -9 KV 10 KA Surge Arresters (Station Type)

Notice Inviting Tender File Name- TN1568NIT.pdf File Size - 775 KB File Language - English
ITB File Name- TN1568ITB.pdf File Size-218 KB File Language - English
GCC File Name- TN1568GCC.pdf File Size-499 KB File Language - English
SPECIFICATIONS File Name- TN1568Spec.pdf File Size - 451 KB File Language - English
Date Extension 14/08/2019 File Name- TN1568DE14Aug.pdf File Size- 201 KB File Language - English
Date Extension 30/08/2019 File Name- TN1568DE30Aug.pdf File Size- 196 KB File Language - English
Date Extension 18/09/2019 File Name- TN1568DE18Sep.pdf File Size- 28 KB File Language - English
Amendment Base Date - File Name- TN1568Base18Sep.pdf File Size- 50 KB File Language - English
Date Extension 04/10/2019 File Name- TN1568DE18Oct2.pdf File Size- 89 KB File Language - English
Date Extension 18/10/2019 File Name- TN1568DE18Oct2.pdf File Size- 89 KB File Language - English
Date Extension 15/11/2019 File Name- TN156815Nov.pdf File Size- 29 KB File Language - English
Date Extension 29/11/2019 File Name- TN156829Nov.pdf File Size-  31 KB File Language - English
Date Extension 17/12/2019 File Name- TN1568DE17Dec.pdf File Size-  37 KB File Language - English
Date Extension 01/01/2020 File Name- TN1568DE01Jan.pdf File Size-  38 KB File Language - English
Date Extension 16/01/2020 File Name- TN1568DE16Jan.pdf File Size-  35 KB File Language - English

 • TN1568NIT.pdf

 • TN1568ITB.pdf

 • TN1568GCC.pdf

 • TN1568Spec.pdf

 • TN1568DE14Aug.pdf

 • TN1568DE30Aug.pdf

 • TN1568DE18Sep.pdf

 • TN1568Base18Sep.pdf

 • TN1568DE18Oct2.pdf

 • TN1568DE01Nov.pdf

 • TN1568DE15Nov.pdf

 • TN1568DE29Nov.pdf

 • TN1568DE17Dec.pdf

 • TN1568DE01Jan.pdf

 • TN1568DE16Jan.pdf