TN 1722

MMC TN 1722- 9.0 M LONG PCC POLES OF 200 KG

Notice Inviting Tender File Name- TN1722NIT.pdf File Size-449 KB File Language - English
ITB File Name- TN1722ITB.pdf File Size-219 KB File Language - English
GCC File Name- TN1722GCC.pdf File Size-499 KB File Language - English
SPECIFICATIONS File Name- TN1722Spec.pdf File Size-297 KB File Language - English

  • TN1722NIT.pdf

  • TN1722ITB.pdf

  • TN1722GCC.pdf

  • TN1722Spec.pdf