वरिष्ठता प्रशासनिक

फाइल का नाम प्रेषण तारीख (DD/MM/YYYY) साइज फाइल की भाषा फाइल का नाम प्रेषण तारीख  (DD/MM/YYYY) साइज फाइल की भाषा
संयुक्त निदेशक कार्मिक
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2022 01/04/2022 887 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2022 05/05/2022 75 KB अंग्रेजी
        अंतिम वरिष्ठता 01/04/2021 01/04/2021 254 KB अंग्रेजी
        अंतिम वरिष्ठता 01/04/2020 23/04/2020 280 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2019 02/04/2019 125 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2019 26/04/2019 120 KB अंग्रेजी
उप निदेशक कार्मिक
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2022 01/04/2022 889 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2022 05/05/2022 77 KB अंग्रेजी
        अंतिम वरिष्ठता 01/04/2021 01/04/2021 253 KB अंग्रेजी
        अंतिम वरिष्ठता 01/04/2020 23/04/2020 293 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2019 02/04/2019 129 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2019 26/04/2019 121 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2018 10/04/2018     अंतिम वरिष्ठता 01.04.2018 07/05/2018    
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2017 02/04/2017     अंतिम वरिष्ठता 01.04.2017 21/04/2017    
        अंतिम वरिष्ठता 01.04.2015 02/06/2015    
कार्मिक अधिकारी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2022 01/04/2022 997 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2022 05/05/2022 94 KB अंग्रेजी
        अंतिम वरिष्ठता 01.04.2021 01/04/2021 18.9 MB अंग्रेजी
        अंतिम वरिष्ठता 01/04/2020 23/04/2020 435 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2019 02/04/2019 165 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2019 26/04/2019 155 KB अंग्रेजी
        अंतिम वरिष्ठता 01.04.2017 02/04/2017 392.1 KB अंग्रेजी
        अंतिम वरिष्ठता 01.04.2015 02/06/2015 726 KB अंग्रेजी
        अंतिम वरिष्ठता 01.04.2015 02/06/2015 803.1 KB अंग्रेजी
सहायक कार्मिक अधिकारी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2022 01/04/2022 128 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2022 05/05/2022  114 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2021 01/04/2021 1.9 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2021 12/05/2021 2 MB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2020 22/04/2020 1.7 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2020 27/05/2020 417 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2019 02/04/2019 96 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2019 06/05/2019 94 KB अंग्रेजी
उप निदेशक सांख्यिकी
अस्थायी वरिष्ठता 01/04/2022 01/04/2022 887 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2022 05/05/2022 78 KB अंग्रेजी
        अंतिम वरिष्ठता 01/04/2021 01/04/2021 254 KB अंग्रेजी
        अंतिम वरिष्ठता 01/04/2020 23/04/2020 289 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2019 02/04/2019 130 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2019 26/04/2019 127 KB अंग्रेजी
सांख्यिकीय अधिकारी
अस्थायी वरिष्ठता 01/04/2022 01/04/2022 901 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2022 05/05/2022 78 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01/04/2021 01/04/2021 253 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2021 10/05/2021 401 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01/04/2020 23/04/2020 349 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01/04/2020 26/05/2020 301 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2019 02/04/2019 132 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2019 26/04/2019 128 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2018 03/04/2018 250.1 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2017 11/05/2017 52.9 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2017 13/04/2017 1.3 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2015 02/06/2015 695.4 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2016 13/04/2016 491.5 KB अंग्रेजी        
कनिष्ठ कानूनी अधिकारी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2022 01/04/2022 110 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2022 05/05/2022  99 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2021 01/04/2021 1.5 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2021 25/05/2021 416 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2020 22/04/2020 1.2 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2020 27/05/2020 416 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2019 02/04/2019 77 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2019 06/05/2019 75 KB अंग्रेजी
उप सचिव
        अंतिम वरिष्ठता 01.04.2021 11/11/2022 70 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01/04/2020 01/04/2021 236 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2020 10/05/2021 382 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2019 02/04/2019 130 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2019 02/05/2019 122 KB अंग्रेजी
निजी सचिव -(AS / EO / PS)
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2021 01/11/2021 79 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2020 22/03/2021 68 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2020 01/11/2021 521 KB अंग्रेजी        
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2019 12/10/2020 523 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2020 14/12/2020 74 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2019 02/04/2019 127 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2019 26/04/2019 121 KB अंग्रेजी
सहायक सचिव
        अंतिम वरिष्ठता 01.04.2019 02/04/2019 124 KB अंग्रेजी
        Final seniority list of Assistant Secretary as on 01.04.2018 30.04.2018 254.6 KB अंग्रेजी
वाणिज्यिक सहायक - I / उच्च श्रेणी लिपिक- Non TSP Area
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2022 01/04/2022 12 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2022 05/05/2022 1.1 MB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2021 01/04/2021 18.9 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2021 25/05/2021 1.1 MB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2020 22/04/2020 12.7 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2020 27/05/2020 3.9 MB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2019 02/04/2019 5.7 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2019 17/07/2019 9.30 MB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2018  02/05/2018 482.8 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2018 26/07/2018 912.7 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2018 12/04/2018 897 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2018 08/05/2018 3.4 MB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2017 24/04/2017 1.1 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2017 14/06/2017 1.1 MB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2016 04/04/2016 1.1 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2016 20/04/2016 1.1 MB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2014 15/07/2014 496.7 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2015 22/06/2015 1.9 MB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2013 09/05/2013 993.8 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2015 22/06/2015 1.9 MB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2012 28/09/2012 532.1 KB अंग्रेजी        
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2011 28/09/2012 603.8 KB अंग्रेजी        
वाणिज्यिक सहायक - I / उच्च श्रेणी लिपिक - TSP Area
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2022 01/04/2022 90 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2022 05/05/2022  74 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2021 01/04/2021 1.2 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2021 12/05/2021 1.6 MB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2020 22/04/2020 1 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2020 27/05/2020 352 KB अंग्रेजी
वाणिज्यिक सहायक- II / लोअर डिवीजन क्लर्क - Non TSP Area
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2022 01/04/2022 2.9 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2022 23/05/2022 2.8 MB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2021 01/04/2021 21.2 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2021 09/06/2021 24.5 MB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2020 22/04/2020 39.9 MB अंग्रेजी        
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2019 02/04/2019 18.5 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2019 22/05/2019 24.6 MB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2018 28/09/2018 2.3 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2018 12/02/2019 2.13 MB अंग्रेजी
Re-casted अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2017 16/04/2018 9.4 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2017 08/05/2018 9 MB अंग्रेजी
Tentative Seniority List  as on 01.04.2017 24/04/2017 925.1 KB अंग्रेजी        
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2016 04/04/2016 1.1 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2016 20/04/2016 1.1 MB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2014 16/07/2014 924.6 KB अंग्रेजी        
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2013 09/05/2013 1.3 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2015 22/06/2015 2 MB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2012 28/09/2012 3.8 MB अंग्रेजी        
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2011 28/09/2012 1.8 MB अंग्रेजी        
वाणिज्यिक सहायक- II / लोअर डिवीजन क्लर्क - TSP Area
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2022 01/04/2022 86 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2022 05/05/2022  74 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2021 01/04/2021 1.5 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2021 12/05/2021 1.9 MB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2020 22/04/2020 1.2 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2020 27/05/2020 368 KB अंग्रेजी
निजी सहायक
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2019 02/04/2019 74 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2019 06/05/2019 67 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2018 10/04/2018 260.2 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2018 07/05/2018 260.3 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2016 13/04/2016 443.8 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2016 30/04/2016 87.2 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2016 13/04/2016 512.8 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2017 11/05/2017 52.4 KB अंग्रेजी
        अंतिम वरिष्ठता 01.04.2015 02/06/2015 756.4 KB अंग्रेजी
स्टेनोग्राफर
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2022 01/04/2022 121 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2022 05/05/2022  112 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2021 01/04/2021 1.8 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2021 12/05/2021 1.9 MB  
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2020 22/04/2020 1.8 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2020 27/05/2020 597 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2019 02/04/2019 96 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2019 06/05/2019 92 KB अंग्रेजी
अतिरिक्त निजी सचिव
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2022 01/04/2022 109 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2022 05/05/2022  98 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2021 01/04/2021 1.9 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2021 12/05/2021 1.8 MB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2020 22.04.2020 1.1 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2020 27/05/2020 583 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2019 02/04/2019 74 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2019 06/05/2019 76 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2018 10/04/2018 320.3 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2018 07/05/2018 311.5 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2016 30/04/2016 166 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2017 11/05/2017 63 KB अंग्रेजी
प्रशासनिक अधिकारी (अनुभाग अधिकारी)
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2022 01/04/2022 134 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2022 05/05/2022  122 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2021 01/04/2021 2 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2021 25/05/2021 120 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2020 22/04/2020 1.1 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2020 27/05/2020 420 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2019 02/04/2019 83 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2019 06/05/2019 73 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2018 10/04/2018 280.4 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2018 07/05/2018 257.8 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2017 11/04/2017 532.3 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2016 30/04/2016 80.1 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2016 13/04/2016 420.7 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2017 11/05/2017 52.4 KB अंग्रेजी
        अंतिम वरिष्ठता 01.04.2015 02/06/2015 85.1 KB अंग्रेजी
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (OS-I)- Non TSP Area
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2022 01/04/2022 213 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2022 05/05/2022  202 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2021 01/04/2021 3.9 MB अंग्रेजी        
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2020 22/04/2020 2.4 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2020 27/05/2020 832 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2019 02/04/2019 118 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2019 06/05/2019 108 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2018 10/04/2018 428.2 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2018 07/05/2018 393.4 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2017 12/04/2017 784.8 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2016 30/04/2016 110.7 KB अंग्रेजी
        अंतिम वरिष्ठता 01.04.2017 11/05/2017 70.4 KB अंग्रेजी
        अंतिम वरिष्ठता 01.04.2014 02/06/2015 125 KB अंग्रेजी
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (OS-I)- TSP Area
               
सहायक प्रशासनिक अधिकारी (OS-II) - Non TSP Area
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2022 01/04/2022 560 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2022 05/05/2022 564 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2021 01/04/2021 9.5 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2021 25/05/2021 602 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2020 22/04/2020 6.4 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2020 27/05/2020 1.9 MB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2019 02/04/2019 440 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2019 17/07/2019 2.4 MB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2018 10/04/2018 471.1 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2018 07/05/2018 527.2 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2017 11/04/2017 1 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2016 30/04/2016 316.8 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2017 11/04/2017 1.7 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2013 03/05/2013 62.7 KB अंग्रेजी
        अंतिम वरिष्ठता 01.04.2017 11/05/2017 84.8 KB अंग्रेजी
        अंतिम वरिष्ठता 01.04.2015  02/06/2015 962 KB अंग्रेजी
सहायक प्रशासनिक अधिकारी (OS-II) - TSP Area
               
संस्थापन अधिकारी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2019 02/04/2019 122 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2019 26/04/2019 122 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2018 10/04/2018 254.1 KB अंग्रेजी Final Senority List as on  01.04.2018 07/05/2018 247.5 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2016 13/04/2016 408.1 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2016 30/04/2016 143.5 KB अंग्रेजी
        अंतिम वरिष्ठता 01.04.2017 21/04/2017 381 KB अंग्रेजी
सांख्यिकीविद
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2022 01/04/2022 89 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2022 05/05/2022  76 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2021 01/04/2021 1.5 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2021 12/05/2021 1.6 MB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2020 22/04/2020 988 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2020 27/05/2020 303 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2019 02/04/2019 78 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2019 06/05/2019 71 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2018 03/04/2018 302.6 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2018 24/04/2018 292.1 KB अंग्रेजी
        अंतिम वरिष्ठता 01.04.2017 11/05/2017 61.1 KB अंग्रेजी
        अंतिम वरिष्ठता 01.04.2016 13/04/2016 569.7 KB अंग्रेजी
        अंतिम वरिष्ठता 01.04.2015 02/06/2015 765.5 KB अंग्रेजी
वरिष्ठ सहायक (Non-TSP)
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2022 01/04/2022 558 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2022 06/05/2022  582 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2021 01/04/2021 12 MB अंग्रेजी        
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2020 22/04/2020 12.9 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2020 27/05/2020 4.3 MB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2019 02/04/2019 6.4 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2019 22/05/2019 4.2 MB अंग्रेजी
वरिष्ठ सहायक (TSP)
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2022 01/04/2022 86 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2022 05/05/2022  73 KB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2021 01/04/2021 1.5 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2021 12/05/2021 1.6 MB अंग्रेजी
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2020 22/04/2020 1.1 MB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2020 27/05/2020 419 KB अंग्रेजी
सांख्यिकीय सहायक
Tentative Seniority List  as on 01.04.2017 24/04/2017 495.3 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2017 11/05/2017 50.5 KB अंग्रेजी
Tentative Seniority List  as on 01.04.2017 21/04/2017 400 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2015 02/06/2015 722.1 KB अंग्रेजी
डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO)
अस्थायी वरिष्ठता 01.04.2018 with option form 26/04/2018 497.3 KB अंग्रेजी अंतिम वरिष्ठता 01.04.2018 04/05/2018 462.6 KB अंग्रेजी